1

2 lata gwarancji Comfort na tablety Yarvik

Yarvik TAB09-211 Xenta 9ic+Firma Yarvik zaskakuje swoich klientów nową 2-letnią gwarancją Comfort na tablety oraz smartphony. Dzięki niej zapewniony zostaje m.in. odbiór door to door, pomoc telefoniczna oraz mailowa jak i gwarancja naprawy w ciągu 10 dni roboczych.

Zgodnie z przepisami prawa sprzedawca jest zobowiązany do świadczenia usługi gwarancyjnej z chwilą, gdy z takim roszczeniem zgłasza się klient. Celem firmy Yarvik jest uproszczenie i ułatwienie procesu gwarancyjnego. Dlatego firma Yarvik zaprezentowała swoim klientom końcowym 2-letnią gwarancję specjalną Yarvik na tablety i smartphony.

Odbiór i zwrot
W ramach obowiązującego na obszarze UE 2-letniego okresu gwarancyjnego firma Yarvik świadczy klientom zamieszkałym na obszarze UE usługę odbioru i zwrotu produktów serwisowanych w ramach gwarancji. Od klienta nie jest pobierana jakakolwiek opłata.

Naprawa, zamiana lub wymiana
Centrum serwisowe Yarvik naprawia oryginalny produkt, bądź zamienia lub wymienia go na taki sam, względnie równorzędny model w przeciągu 10 dni roboczych od dokonania odbioru produktu od klienta końcowego.

Zanim jednak klient zgłosi produkt w procedurze gwarancyjnej ważne jest, aby w pierwszej kolejności odwiedził on stronę yarvik.com/service i forum.yarvik.com aby uzyskać odpowiedzi na najczęściej zadawane pytania, bądź youtube.com/yarvik, aby zobaczyć filmy wideo prezentujące odpowiedzi na najczęściej pojawiające się problemy. Gdy te informacje nie są wystarczające by rozwiązać problem z tabletem bądź smartphonem, klienci mają możliwość skorzystania z poniższej procedury gwarancyjnej.

Jeżeli uzyskanie wsparcia lub złożenie reklamacji są niezbędne, karta gwarancji specjalnej odsyła klienta na stronę internetową yarvik.com/service.

Poprzez formularz zapytania o wsparcie techniczne lub za pośrednictwem darmowej usługi wsparcia telefonicznego pracownicy naszego Centrum serwisowego Yarvik rozwiążą wszelkie problemy zgłaszane przez klientów zamieszkujących na obszarze UE.

Jeżeli pracownicy Centrum serwisowego Yarvik stwierdzą, że problem z urządzeniem może zostać rozwiązany w ramach usługi gwarancyjnej – ale nie poprzez kontakt telefoniczny ani za pośrednictwem poczty e-mail – produkt zostanie odebrany od klienta. Klient otrzyma pocztą e-mail numer RMA, wraz z etykietą wysyłkową UPS i jest zobowiązany do skontaktowania się z miejscowym przedstawicielstwem firmy kurierskiej UPS, w celu ustalenia czasu odbioru przesyłki spod podanego adresu na obszarze UE.

Po odbiorze każdy produkt jest sprawdzany. Po zdiagnozowaniu problemu i stwierdzeniu, że warunki gwarancji pozwalają na świadczenie usługi, centrum serwisowe Yarvik: naprawi lub wymieni produkt na model identyczny lub równorzędny oraz zwróci go w przeciągu maksymalnie 10 dni roboczych.

Centrum serwisowe Yarvik świadczy usługi na obszarze UE, a jego pracownicy porozumiewają się w sześciu językach: holenderskim, angielskim, francuskim, niemieckim, polskim i hiszpańskim. Pozwala to zapobiec ewentualnym problemom z komunikacją i przyspiesza proces gwarancyjny.

Related Posts Plugin for WordPress, Blogger...

Michał Rogowicz