0

Jeden na siedmiu użytkowników smartfonów w Europie posiada również tablet

Poziom penetracji rynku nie jest jednak rozdystrybuowany równomiernie – kraje takie jak Francja, Niemcy, Włochy, Hiszpania i Wielka Brytania korzystają obecnie z 53,7% wszystkich tabletów dostępnych w Europie, co przekłada się na prawie 130 milionów użytkowników, 15,5% wszystkich posiadaczy smartfonów… Continue Reading

Related Posts Plugin for WordPress, Blogger...