0

Klawiatura dla Galaxy 10,1

Można zauważyć, że producenci akcesoriów mają zwyczaj tworzenia obecnie istniejących materiałów na ‚iurządzenia’ gdzie właściwie jest wszystko to samo co w oryginale, różniąc się przeróbką portową.

Related Posts Plugin for WordPress, Blogger...